இலங்கை

போராட்டத்தை முடக்கிய சுமந்திரன் சொம்புகள்


வடமராட்சி கிழக்கில் கடற்தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தை முடக்கிய சுமந்திரன் குழு.

About சாதனா

0 கருத்துகள்:

Post a Comment