எம்மவர் நிகழ்வுகள்

தமிழீழ கிண்ணத்திற்கான தமிழர் விளையாட்டு விழா 2018 - சுவிஸ்

சுவிஸ் தமிழர் இல்லம் 17வது தடவையாக அனைத்துலக ரீதியாக நடாத்தும் தமிழீழக் கிண்ணத்திற்கான தமிழர் விளையாட்டு விழாவில் விளையாடடுக் கழகங்கள், வீரர்கள், தமிழ் உறவுகள்  அனைவரையும் அழைக்கிறோம்.


About சாதனா

0 கருத்துகள்:

Post a Comment