இலங்கை

எதிர்வரும் மாகாணசபை தேர்தல் பழைய விகிதாசார முறையில்


எதிர்வரும் மாகாண சபை தேர்தலை பழைய விகிதாசார முறையின் கீழ் நடாத்த அனைத்து கட்சிகளும் விருப்பத்துடன் உள்ளதாக அமைச்சர் லக்ஷமன் கிரிஹெல்ல தெரிவித்துள்ளார்

About சாதனா

0 கருத்துகள்:

Post a comment