இலங்கை

மட்டக்களப்பை ஆக்கிமிக்கும் வெசாக் அலங்காரங்கள்!

தற்போது வெசாக் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் மட்டக்களப்பு பிரதான நகரத்தில் பௌத்த கொடிகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு மட்டக்களப்பு நகரம் காட்சியளிக்கிறது.

About சாதனா

0 கருத்துகள்:

Post a Comment